Taras pre nájomníka

Nájomník môže ovládať vnútorné jednotky, či už priamo v budove alebo vzdialene a integrovať ich s vlastnými smart zariadeniami.

Ovládanie klimatizácie na diaľku

Modul umožňuje nájomníkovi ovládať zariadenia na diaľku pomocou webového rozhrania a mobilnej aplikácie.

Aktuálna spotreba

Koncový používateľ vidí pri každej jednotke aj spotrebu za predchádzajúci deň. Takto môže kontrolovať a optimalizovať svoju spotrebu napríklad pomocou automatizácií alebo zvolením iných nastavení.

Zmeňte Vašu kanceláriu na Smart Office

V prípade, ak má nájomník vlastné inteligentné zariadenia alebo má nápad/predstavu ako by si kanceláriu vylepšil, môže ich prepojiť a ovládať nimi svoje klimatizácie. V systéme si môže vytvoriť automatizácie, ktoré mu zjednoduchšia prácu, ušetria energie zvýšia komfort počas práce.

Prípady použitia

Taras pre nájomníka

Modul Ovládanie klimatizácie na diaľku

Problém
Nájomník v zimnom období prichádza do nevyhriatej kancelárie, kde musí fyzicky zapnúť vnútornú jednotku a počkať kým sa miestnosť vyhreje. Pri väčších priestoroch vyhriatie kancelárie môže trvať aj pol hodinu.
Riešenie
Vďaka systému Taras a ovládaniu na diaľku si môže nájomník kanceláriu dať vyhriať dopredu, napríklad keď vyráža z domu. Prípadne môže použiť automatizácie a miestnosť vyhrievať pol hodinu pred začatím pracovnej doby, ale len počas pracovných dní.

Taras pre nájomníka

Modul Aktuálna spotreba

Problém
Nájomník používa systém, ale nemá informácie o spotrebe. Tie sa dozvie, až keď mu príde vyúčtovanie za celý predchádzajúci mesiac.
Riešenie
Modul aktuálna spotreba nájomníkovi poskytuje prehľadné dáta o dennej spotrebe za predchádzajúce dni, ktorú si vie jednoducho pozerať v grafe. Takto ešte počas mesiaca dokáže korigovať celkovú spotrebu pred skončením fakturačného obdobia.

Taras pre nájomníka

Modul Smart Office - Ovládanie klimatizácie na diaľku

Problém
Pri odchode z kancelárskych priestorov nájomník zabudol vypnúť vnútornú jednotku. Tá bude bežať celú noc, prípadne aj víkend a spotrebuje veľké množstvo elektrickej energie.
Riešenie
Nájomník si môže nastaviť vlastnú automatizáciu, aby jednotku vypol po pracovnej dobe, ale v dni, kedy zostane dlhšie v priestoroch sa mu bude vnútorná jednotka vypínať aj keď ju stále potrebuje. Systém Taras je možné integrovať s inými smart zariadeniami ako napríklad senzormi pohybu a obsadenosti, ktoré vyhodnotia prítomnosť nájomníka v kancelárii a vypnú vnútornú jednotku až keď skutočne odíde.

Taras pre nájomníka

Modul Smart Office - Integrácia so Smart senzormi a portálom na predpoveď počasia

Problém
Nájomník pri príchode do kancelárie si ovládačom manuálne nastaví klimatizáciu na požadovanú úroveň komfortu.
Riešenie
Taras po prepojení cez integráciu s Home Assistant dokáže inteligentne automatizovať proces riadenia vnútorných jednotiek podľa senzorov pohybu alebo aj senzorov detekcie prítomnosti osôb v miestnosti. Napríklad vo večerných hodinách v pracovný deň ak systém nedetekuje dlhšie ako 30 minút žiadnu osobu v priestoroch, automaticky vypne jednotky. Naopak ráno hneď po vstúpení osoby do priestorov systém zapne klimatizáciu a nastaví správny režim vzhľadom na počasie, vonkajšiu teplotu, predpoveď počasia na daný deň a ročné obdobie.