Taras pre správcu

Správca má kompletnú kontrolu nad zariadeniami v budove a má prístup k spotrebe jednotlivých klimatizácií.

Prehľad všetkých zariadení v budove

Správca má pod kontrolou kompletný zoznam zariadení aj s ich aktuálnym stavom, či chybovou hláškou. Jedná sa o vonkajšie aj vnútorné jednotky a digitálne merače.

Smart a automatizácia

Vďaka integrácii s Home Assistant, open-source automation softvérom sa otvárajú obrovské možnosti a široká flexibilita pre vizualizáciu, vytváranie automatizácie a prepojenie s ďalšími inteligentnými zariadeniami ako pohybové senzory, svetlá atď.

Obmedzenia pre nájomníka

Správca môže nájomníkovi zablokovať používanie zariadenia alebo obmedziť jeho prevádzku.

Rozpočítanie spotreby el. energie

Nameraná spotreba elektrickej energie na digitálnom merači je férovo rozpočítaná (modul FairShare) medzi klientov. Rozpočet berie do úvahy aj prenosy tepla, či využitie iného zdroja tepla. Pre nájomníkov systém generuje PDF report obsahujúci detailný prehľad aktivity pre každú jednotku.

Ovládanie zariadení na diaľku

Modul umožňuje správcovi ovládať zariadenia na diaľku pomocou webového rozhrania a mobilnej aplikácie.

Prípady použitia

Taras pre správcu

Modul Rozpočítanie spotreby el. energie - FairShare

Problém
V budove je nainštalovaných niekoľko klimatizácii (vnútorných jednotiek), ktoré sú napojené na vonkajšie jednotky, ktoré vyrábajú teplo alebo chlad. Správca budovy si vie vypočítať celkové náklady na kúrenie a chladenie v budove ale nedokáže určiť, ktorý nájomník spotreboval koľko elektrickej energie.
Riešenie
Systém Taras pomocou digitálneho merača odčíta spotrebu elektrickej energie na vonkajšej jednotke a monitoruje aktivitu na všetkých vnútorných jednotkách, ktoré sú jej priradené. Na základe aktivity férovo vypočíta celkovú spotrebu elektrickej energie medzi jednotlivé jednotky. V prípade ak má nájomník viacero jednotiek, systém tieto energie pre daného nájomníka agreguje. Systém pre správcu na konci mesiaca vygeneruje report a podklady pre fakturáciu elektrickej energie za daný mesiac.

Taras pre správcu

Modul Ovládanie zariadení na diaľku

Problém
V budove je spoločná meetingová miestnosť, ktorú si nájomníci vedia rezervovať na stanovený čas. V prípade ak je vonku teplo treba miestnosť dopredu vychladiť aby v priebehu meetingu bolo v priestore príjemne. Správca budovy musí poveriť zamestnancov aby pol hodinu pred meetingom išli fyzicky zapnúť v tomto priestore klimatizácie na chladenie.
Riešenie
Správca budovy vie systémom Taras zapnúť klimatizáciu a nastaviť chladenie na požadovanú teplotu pomocou mobilnej aplikácie. Alebo v prípade opakovaných akcií môže vytvoriť automatizáciu, ktorá v daný čas automaticky zapne klimatizáciu a po meetingu ju opäť vypne. Prípadne na mieru vytvoríme integráciu s Google Calendar, ktorá ovládanie chladenia prepojí s Google kalendárom.

Taras pre správcu

Modul Obmedzenia pre nájomníka

Problém
Keď nájomníci nastavia vnútorné jednotky Split systému, ktoré sú pod rovnakou vonkajšou jednotkou na protichodné režimy vznikne konflikt a to zamedzí celkové používanie vnútorných jednotiek.
Riešenie
Správca má možnosť obmedziť aktívny mód vnútorných jednotiek na kúrenie alebo chladenie a zabrániť tak konfliktom v systéme. Taras dokáže vyhodnotiť a vykonať automatickú nápravu, zmeniť nesprávny mód a odstrániť poruchu na vonkajšej jednotke.

Taras pre správcu

Modul Prehľad všetkých zariadení v budove

Problém
Správca dohľaduje rozsiahlu budovu o viacerých poschodiach a často sa vo veľkom množstve jednotiek stráca a nemá celkový prehľad.
Riešenie
Vďaka integrácii s Home Assistant vytvoríme na mieru upravený vizuál s pôdorysmi, ktorý sprehľadní dohľad nad aktuálnym stavom vnútorných jednotiek.