Taras pre servisného technika

Technik vidí aktuálny stav a prípadné chyby systému, generuje pre možný výjazd servisný protokol s detailným popisom chybných zariadení.

Stav všetkých jednotiek

Servisný technik si pomocou dashboardu vie pozrieť ako aktuálny stav všetkých klimatizácií, tak aj ich históriu ako stavu tak aj chybových hlášok.

Podrobné grafy pre analýzu

Detailné informácie o každej jednotke, ktoré slúžia pre analýzu, či jednotka funguje správne a efektívne. Servisný technik má k dispozícii všetky dostupné metriky jednotiek ako sú informácie o teplote výmenníka, otáčkach ventilátora, spotrebe, ale aj základné informácie ako setpoint, teplota v miestnosti, mód a pod. Modul poskytuje aj informácie o vonkajšej teplote využitím meteorologických údajov.

Chybové hlášky jednotiek

V prípade poruchy na zariadení systém Taras odčíta z jednotky chybový kód, ktorý potom preloží na servisnú chybu od daného výrobcu tak, aby servisný technik tejto chybe porozumel.

Servisný protokol

Pre poruchové jednotky je možné v systéme Taras vygenerovať servisný protokol, ktorý slúži ako pomôcka pri servisnom zásahu. Protokol obsahuje kontaktnú osobu a detailné informácie o polohe zariadenia, zapojení a chybe.

Upozornenia a notifikácie

V prípade poruchy systém Taras odošle upozornenie o chybe servisnému technikovi. Upozornenia môžu byť odoslané cez rôzne kanály ako email, Slack, mobilný telefón a pod.

Prípady použitia

Taras pre servisného terchnika

Modul Stav všetkých jednotiek

Problém
V prípade ak nastane porucha na vonkajšej jednotke nemusí byť zrejmé, ktoré vnútorne jednotky boli zasiahnuté. V tomto prípade je potrebné skontrolovať všetky jednotky a zistiť v akom sú stave.
Riešenie
Servisný technik vie pozrieť aktuálny stav všetkých jednotiek alebo vie v dashboarde filtrovať históriu jednotiek v akomkoľvek čase.

Taras pre servisného terchnika

Modul Podrobné grafy pre analýzu

Problém
Reklamácie nefunkčného systému alebo jeho neefektívna prevádzka sú náročné úlohy a bez dohľadového systému prakticky neriešiteľné.
Riešenie
Pomocou prehľadov historických dát a logov dokáže servisný technik skontrolovať beh jednotky v konkrétnom čase a zistiť tak príčinu chyby alebo neefektívnej činnosti. Na základe týchto informácií dokážu vyriešiť aj tie najnáročnejšie situácie.

Taras pre servisného terchnika

Modul Chybové hlášky jednotiek

Problém
Niektoré jednoduchšie zariadenia nemajú obrazovku a v prípade ak nastane chyba je problematické zistiť pre nájomníka alebo správcu aká je chybová hláška. Väčšinou je potrebná obhliadka a výjazd, ktorá ale zaberá čas a stojí peniaze.
Riešenie
Systém Taras vzorkuje jednotky a zaznamenáva chybové kódy. Servisný technik dostáva dopredu kritické informácie o zariadení aj bez fyzickej obhliadky zariadenia alebo telefonického kontaktu s nájomníkom. Získava tak čas a efektívne sa dokáže pripraviť na opravu vopred, objednať potrebný materiál a pod.

Taras pre servisného terchnika

Modul Upozornenia a notifikácie

Problém
V prípade poruchy sa servisný technik dozvie o chybe po tom, čo nájomca nahlási chybu správcovi, ktorý následne kontaktuje servis a dohodne termín na obhliadku. Nájomník má v tomto prípade nefunkčnú jednotku až do výjazdu a opravy.
Riešenie
Systém Taras proaktívne upozorní servisného technika hneď ako jednotka vyhlási chybu. Ak nie je možné jednotku opraviť na diaľku a je potrebný zásah, servisný technik si vie dopredu pripraviť čas na prehliadku, pokiaľ sa chyba nedá vyriešiť. Proaktívny monitoring dokáže skrátiť celkový čas na opravu.

Taras pre servisného terchnika

Modul Servisný protokol

Problém
Pri servisnom výjazde sa častokrát stáva, že nie je zrejmé kde, sa jednotka v budove nachádza, koho je potrebné skontaktovať, na ktorú vonkajšiu jednotku je pripojená a pod.
Riešenie
Servisný technik si v systéme Taras vygeneruje servisný protokol, ktorý mu poskytne pri výjazde potrebné informácie tak, aby obhliadku či opravu vykonal bez zbytočného čakania alebo hľadania jednotiek v budove.