Taras Smart Solutions

Komplexné riešenie ovládania, dohl'adu, regulácie, energetického manažmentu a rozpočítavania elektrickej energie najpoužívanejších HVAC systémov. Vzhľadom na rozsah riešenia je systém primárne určený pre administratívne a priemyselné inštalácie a to ako Multi- split tak aj Split systémov a tepelných čerpadiel.

Ako systém funguje?

Pre beh systému je potrebné nainštalovať v budove Taras Gateway, ktorá je priamo prepojená s jednotkami a meračmi. Taras Gateway slúži ako komunikačná brána medzi samotnou inštaláciou so zariadeniami v budove a serverovskou časťou Taras Cloud.

Podporované systémy

Systém Taras podporuje najpoužívanejšie HVAC systémy od výrobcov ako Daikin, Panasonic, Sanyo, Toshiba, Fujitsu, Mitsubishi, Hitachi a iné. Pre presný popis kompatibilných systémov nás kontaktujte.

TransistorReformStatamicTupleSavvyCalTransistor

Riešenie ponúka viacero pohľadov pre 3 rôzne role užívateľov

Správca má kompletnú kontrolu nad zariadeniami v budove a má prístup k spotrebe jednotlivých klimatizácií.

Servisný technikvidí aktuálny stav a prípadné chyby systému, generuje pre možný výjazd servisný protokol s detailným popisom chybných zariadení.

Nájomník môže ovládať vnútorné jednotky, či už priamo v budove alebo vzdialene a integrovať ich s vlastnými smart zariadeniami.

Hlavné funkcionality

Prehľad všetkých klimatizácii v budove
Stav všetkých jednotiek
Rozpočítanie spotreby el. energie
Podrobné grafy pre analýzu
Ovládanie zariadení na diaľku
Chybové hlášky klimatizácií
Obmedzenia pre koncového používateľa
Alerting / Upozornenia
Ovládanie klimatizácie na diaľku
Smart a automatizácia
Aktuálna spotreba

Ako vývojári systému sme pripravení pre Vás riešiť ďalšie úlohy a vysporiadať sa s Vašimi prípadmi použitia, ktoré nás ešte ani nenapadli. Ovládajte zariadenia e-mailom, riaďte ich podľa eventov v Google kalendári, možnosti pre Vašu neobmedzenú kreativitu.

Vieme Vám pomôcť napríklad v týchto oblastiach:

Prepojenie s vlastným systémom
Vlastný ovládací panel
Integracia s Home assistant
API rozhranie
Vlastný ovládací panel
MQTT rozhranie
Vlastné automatizácie

Vždy sa
Snažíme spraviť viac

Pri akomkoľvek zadaní a akejkoľvek požiadavke klienta sa pozeráme ďalej a chceme urobiť pre Vás viac ako by možno iným stačilo.

Máme naozaj široký záber. Vývoj projektov na mieru, od jednoduchých webových stránok, cez shopy, rozsiahle Internetové a Intranetové aplikácie až po dohľadové systémy nad technologickými procesmi a zariadeniami. Venujeme sa aj outsourcingu pre silných IT partnerov a ich klientov zo Slovenska, Európy a USA. Okrem vývoja nás baví aj DevOps, automatizácia, testovanie, ale aj prevádzka našich riešení na nami spravovanej fyzickej, virtuálnej a cloudovej infraštruktúre.

Naši klienti a partneri

TransistorReformStatamicTupleSavvyCalTransistorReformTupleSavvyCalStatamicTransistorReform

© 2023 Adaptiware spol. s r.o. All rights reserved.